5.06.2010 г.

Докосване

Колко пъти вече те сънувам.
Сънувам ръцете ти, прегръдките ти, допира ти.
Заспивам и съня ми донася така бленуването докосване.
Дъха ти по кожата ми.
Топлината на тялото ти.
Сънувам ласките ти.
А има толкова време, докато тези сънища станат реалност.
Съмнения ме раздират.
Крия те вътре в мен.
Искам да повярвам в съня, бляна, приказката.
Страх ме е. 
Искам те.
Чакам те.

снимка: LonelyPeriot