17.04.2014 г.

Сребърни


Сребърни капки мокрят рамото ми. 
Попиват в кожата ми.
Усмиряват душата ми.
Обличат ме в нежност и самота.

Сребърни нишки се гонят в косите ѝ. 
Подканят пръстите ми. 
Усмихват очите ми. 
Разказват за радости и безмерна тъга.

Сребърен прах остана в душата ѝ.
Угнетява сърцето ми. 
Наранява дните ми.
Подарява ѝ болка и свобода.